Tag Archives: Sắc Mộc Lan có làm mỏng da và hư tổn da không?

Sắc Mộc Lan có làm mỏng da và hư tổn da không?

Trước hết chúng ta tìm hiểu quá trình tái tạo da tự nhiên của da. Cấu tạo của da gồm 3 lớp: biểu bì, hạ bì và lớp mô dưới da. Mỗi ngày, lớp biểu bì sẽ có hàng triệu tế bào mới được hình thành thông qua quá trình phân bào. Các tế bào […]